Zarząd

 

- Prezes Dominik Gnylewicz dz. nr 58

-  v-ce Prezes Jerzy Bodziony dz. nr 127

- Sekretarz Halina Majoch dz.nr 209

- Skarbnik Elżbieta Jachnik 

- Członek Zarządu Barbara Buchcic 

- Członek Zarządu Maria Banaś Pękala 

- Członek Zarządu Marian Kornakiewicz 

Komisja Rewizyjna

- Przewodniczący Mitlewski Karol dz. nr 103
- v-ce Przewodniczący Haraf Zbigniew dz. nr 206
- Człnek Monika Gusarow dz. nr 
Gosporarz ogrodu

- Piotr Michalik
Kreator www - przetestuj za darmo