AKTUALNOŚCI                                                        KONTAKT


Komunikat KR PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną


Na wielu popularnych portalach internetowych, gdzie zamieszcza się różnego rodzaju informacje o kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości ukazują się również ogłoszenia, w których oferowana jest sprzedaż domu mieszkalnego na działce rekreacyjnej. Sprzedający wszelkimi sposobami i metodami zachwalają swoje budynki, ich wyposażenie, usytuowanie i wszystkie wygody, w jakie zostały wyposażone prezentowane domy. Dołączają też wiele zdjęć, na których widać, że rzeczywiście są to bardzo ładne i gotowe do zamieszkania domy jednorodzinne. Ceny oferowane przez sprzedających są zróżnicowane, ale wydają się rażąco niskie w porównaniu z cenami domów na innych terenach. I to powinno u każdego, kto choćby z ciekawości przegląda ogłoszenia o zamiarze nabycia działki z altaną, zrodzić podstawowe pytanie: dlaczego tak jest i czy to aby nie jest ogłoszenie, które wprowadza potencjalnego kupca w błąd i nie przysporzy mu w przyszłości samych kłopotów?

Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że te ogłoszenia wprowadzają kupujących w poważny błąd i mogą być przyczyną wielu problemów w przyszłości.

Nie ma przepisu, zakazującego działkowcom, którzy chcą zrezygnować z dzierżawy działkowej umieszczania ogłoszeń na portalach internetowych. Znajdujące się na działce nasadzenia i altana stanowią bowiem własność działkowca, który ma prawo oszacować ich wartość. Takie ogłoszenie nie może jednak wprowadzać potencjalnego działkowca w błąd co do formy prawnej nabycia prawa do działki. Wystawiane ogłoszenia są jednak prezentowane w taki sposób, że opis działki jest formułowany tak, jakby była to faktycznie samodzielna, własnościowa działka rekreacyjna, a nie działka w ROD.

W trosce o dobro przyszłych działkowców wyjaśniamy, na jakie informacje podane w ogłoszeniach należy zwracać szczególną uwagę, żeby nie kupić działki, która jest zagospodarowana w sposób niezgodny z obwiązującymi przepisami.
Żeby lepiej zrozumieć, jakie metody stosują sprzedający, aby pozbyć się problemu i jeszcze na tym zarobić, prezentujemy poniżej dosłownie kilka autentycznych ogłoszeń wraz ze zdjęciami, które zostały zamieszczone na różnego rodzaju portalach internetowych. Wskazujemy również, jakie przepisy powszechnie obowiązujące lub wewnątrzzwiązkowe zostały naruszone.

Po pierwsze każdy, kto nabywa działkę w ROD powinien mieć świadomość, że zgodnie z art. 7 ustawy o ROD rodzinne ogrody działkowe są zakładane na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. W większości przypadków PZD ma prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe i nie może tego prawa przenieść na indywidualnych działkowców. Żaden działkowiec nie jest więc właścicielem gruntu. W związku z tym nie może on stanowić elementu sprzedaży. W przypadku kupna nabywa się więc tylko własność nasadzeń i obiektów znajdujących się na działce, a nie gruntu, na którym znajduje się altan. Nowy działkowiec może stać się dzierżawcą działki, a nie jej właścicielem, ponieważ wchodzi w prawo do dzierżawy gruntu, a nie w prawo własności. Zatem osoba, która zamieściła to ogłoszenie nie może zgodnie z prawem sprzedać działki. Informacja podana w ogłoszeniu jest więc nieprawdziwa.

Jakie mogą być konsekwencje nabycia działki z ponadnormatywną altaną?

Gdy zarząd ROD stwierdzi, że działkowiec wybudował, nadbudował lub rozbudował altanę działkową z naruszeniem przepisów regulaminu, będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej, jeżeli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób. Natomiast w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi naruszenie prawa dotyczącego altany, wówczas stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.
Poza tym w przypadku wygaśnięcia prawa do działki działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za obiekty, w tym również i altanę wybudowane niezgodnie z prawem. Odszkodowanie za taką altanę nie przysługuje także w przypadku likwidacji ROD.Budownictwo ponadnormatywne na działkach nie może być zalegalizowane

Budując altanę obowiązkiem działkowca jest i zawsze było zadbanie aby jej wymiary nie przekroczyły normy określonej w prawie związkowym i w ustawie Prawo budowlane. Nawet niewielkie przekroczenie obowiązujących norm zabudowy, nieuchronnie skutkuje daleko idącymi konsekwencjami nie tylko związanymi z korzystaniem z działki, ale również kosztami finansowymi wynikającymi z konieczności zapłaty gminie podatku od nieruchomości oraz dodatkowo brakiem rekompensaty w przypadku wygaśnięcia prawa do działki w związku z likwidacją ROD lub jego części.

Należy również pamiętać, że od podatku zwolnione są położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego altany, które odpowiadają definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane i nie przekraczają norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan. Natomiast w przypadku wygaśnięcia lub odebrania prawa do działki, działkowiec nie otrzyma wynagrodzenia za ponadwymiarową altanę lub dom mieszkalny wybudowany na działce, co wynika jednoznacznie z art. 42 ust. 1 ustawy o ROD.

Nie do przyjęcia są tłumaczenia właścicieli takich domów, że kiedyś w przeszłości w PZD było inne prawo, albo wręcz obarczanie winą PZD za to, że rozmaici ignoranci prawa, do których zaliczają się także byli prezesi ROD, wybudowali sobie na nie swoim gruncie domy. To właśnie zarządy ogrodów miały i mają obowiązek przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu na działkach. Był tylko jeden problem dla zarządów a mianowicie, jak zgłaszać nadzorowi budowlanemu budownictwo ponadnormatywne, skoro sam prezes wybudował sobie dom na działce?

Wszyscy ci „budowniczy” pozaprawnego ładu w ROD wiedzą o tym doskonale. Teraz w obawie o utratę tych domów podnoszą larum przypisując sobie status ubogich ludzi, którzy nie mieli szans na normalne mieszkania i zmuszeni byli do budowania domów na działkach i zamieszkiwania w nich. Dokonali swego rodzaju przestępstwa, za które domagają się satysfakcji w postaci usankcjonowania bezprawia. Przecież to kpina i obraza prawa a także działkowców, którzy posiadają normalne altany i chcą w zgodzie z regulaminem korzystać z dobrodziejstw działek.

Słusznie i w trosce o dobro działkowców Polski Związek Działkowców na stronie internetowej uprzedza o pułapkach czyhających w ogłoszeniach o sprzedaży domów na działkach. Nawet w tych ogłoszeniach uprawiany jest proceder bezprawia, ponieważ ogłaszający się w obawie przed konsekwencjami, które zastosuje wobec nich inspektor nadzoru budowlanego, oszukują ewentualnych nabywców przez to, że ukrywają fakt, iż dom na działce w ROD jest samowolą budowlaną.
O tym, że za samowola budowlana na działkach znalazła się „pod lupą” nadzoru budowlanego przekonali się już niektórzy działkowcy w jednym z ROD w Okręgu Sudeckim PZD.

Co robić by chronić pszczoły?Ostatnio dużo słyszy się na temat ginięcia pszczół w Polsce (na świecie również giną, ale chcę się skupić na naszych krajowych warunkach). Z racji tego, że często jeżdżę na wieś, właściwie we wszystkie rejony Polski oraz bardzo lubię miód, a także inne produkty pszczele, np. pyłek, to chciałabym podzielić się z Państwem swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przyczyn ginięcia pszczół a także zaproponować pewne rozwiązania, by zapobiegać temu zjawisku.


Moim zdaniem przyczyn ginięcia pszczół jest kilka. Przede wszystkim pszczołom zaczyna brakować pokarmu i muszą go szukać na dużych odległościach. Wynika to z następujących powodów. W Polsce właściciele działek po wybudowaniu domu nie sadzą drzew i krzewów miododajnych takich jak na przykład dereń, głóg, lipa itd. lecz zazwyczaj obsadzają działkę tujami oraz drzewami, krzewami iglastymi. Tuje są tanimi krzewami, które można wszędzie kupić za niewielkie pieniądze, natomiast nikt nie zwraca uwagi na to, że nie spełniają one praktycznie żadnej funkcji ekologicznej, ponieważ nie są przydatne ani dla ptaków ani dla pszczół. Postępowanie takie jest zaczerpnięte z Zachodu i zostało wprowadzone na nasze wsie, często również tylko po to, żeby pochwalić się sąsiadowi, że jesteśmy modni. Oceniając ten trend nasuwa się potrzeba edukacji mieszkańców zarówno mniejszych jak i większych miejscowości. Tak więc należy zacząć od gmin i tam propagować wiedzę na temat niezwykle ważnej funkcji roślin miododajnych. Celem szerzenia tej wiedzy powinien być większy udział roślin miododajnych w ogródkach, na działkach, sadach itd. Jeżeli każdy mieszkaniec mając do wyboru posadzenie rośliny iglastej czy miododajnej, wybrałby tą drugą to kampanię można by było uznać za zakończoną sukcesem.


Kolejny trend, który można zaobserwować, bardzo szkodliwy dla pszczół to nagminne strzyżenie trawników, a tym samym niszczenie wszystkich kwiatów, które się pojawiają takich jak chociażby popularne mlecze. Właściciele działki robią to bardzo często i równie często nie znają powodu swojej działalności, tłumacząc że „sąsiad też tak ma". Kwiaty, nawet chwasty, które produkują życiodajny pyłek po prostu nie mają szansy wyrosnąć. Również na tym polu potrzebna jest edukacja, którą wprowadzałyby gminy.


Moim zdaniem są to obecnie dwa najbardziej niepokojące zachowania, które obserwuje się nie tylko w małych miejscowościach, ale również w dużych miastach, dlatego edukację należy prowadzić także tam. W miastach masowo wycina się drzewa i zamiast nich nie sadzi się nic, albo sadzi się gatunki karłowate, które nie spełniają żadnej funkcji ekologicznej. W miastach również należy sadzić rośliny miododajne, poza tym należy zaprzestać szkodliwego obcinania gałęzi drzewom i krzewom oraz zaprzestać ciągłego koszenia trawy.

Kampania edukacyjna prowadzona na szeroką skalę w całej Polsce i obejmująca chociażby te dwie przyczyny ginięcia pszczół może ocalić setki tysięcy pszczół przed śmiercią.


Magdalena Gugała 
mgr inż. ochrony środowiska 
mgr inż. inżynierii środowiska


Lokalizacja ROD KOLEJARZ

ROD Kolejarz Nowy Sącz

ul. 29 listopada 4

33-300 Nowy Sącz


rodkolejarznowysacz@gmail.com

  

Administrator strony - Dominik Gnylewicz tel. 791 418 622

 

Drodzy Działkowcy, jeśli chcecie przesłać wiadomość zarządowi ogrodu, prosimy o wypelnienie formularza kontaktowego.


Ważne: wypełnij pola oznaczone *


     
PORADY PRAWNE


Porady dla zarządów ROD - we wtorki w godzinach 14:00-15:30

Porady prawne dla działkowców - w czwartki w godzinach 14:00-15:30
w siedzibie OZM PZD przy ul. Makowskiego 1 w Krakowie lub telefonicznie pod nr tel.  12  638 23 95

Telefoniczne porady ogrodnicze - w środy w godzinach 13:00-15:00 pod nr tel. 12 638 23 95

Biuro Nowy Sącz 18 442 22 55Nowy Statut Polskiego Związku Działkowców


Delegaci obecni podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 23 października br., uchwalili nowy Statut PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązującego statutu.

Poniżej plik do pobrania

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów ROD w 2014 roku - 27.06.2014


Od początku lat 90 tych Polski Związek Działkowców zmaga się z problemem roszczeń do gruntów ROD. Jest to o tyle kuriozalna sytuacja, że PZD zawsze przejmował grunty w dobrej wierze, w pełnym zaufaniu do władz publicznych, które były ich dysponentem. Dopiero po latach okazuje się, że w wyniku błędów urzędniczych, grunty zajęte przez ogrody obarczone są wadami prawnymi.

Poniżej plik do pobrania:


Kreator www - przetestuj za darmo